ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Izvornik


ODLUKA O DONOSENJU PROSTORNOG PLANA OPRISAVCI

ODLUKA O DONOSENJU OPRISAVCI IZVORNIK.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

O-OPRISAVCI-PPU-1A.pdf


POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

O-OPRISAVCI-PPU-1B.pdf


ENERGETSKI SUSTAV - PLINSKA MREŽA

O-OPRISAVCI-PPU-2A.pdf


ENERGETSKI SUSTAV - ELEKTROENERGETIKA

O-OPRISAVCI-PPU-2B.pdf


VODNOGOSPODARSKI SUSTAV - KORIŠTENJE VODA

O-OPRISAVCI-PPU-2C.pdf


VODNOGOSPODARSKI SUSTAV - ODVODNJA OTPADNIH VODA

O-OPRISAVCI-PPU-2D.pdf


UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - UVJETI KORIŠTENJA

O-OPRISAVCI-PPU-3.pdf


UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE

O-OPRISAVCI-PPU-4.pdf


GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - TRNJANSKI KUTI

O-OPRISAVCI-PPU-51.pdf


GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - POLJANCI

O-OPRISAVCI-PPU-52.pdf


GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - OPRISAVCI

O-OPRISAVCI-PPU-53.pdf


GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - SVILAJ

O-OPRISAVCI-PPU-54.pdf


GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - SVILAJ - RADNA ZONA

O-OPRISAVCI-PPU-541.pdf


GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - STRUŽANI

O-OPRISAVCI-PPU-55.pdf


GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - NOVI GRAD

O-OPRISAVCI-PPU-56.pdf


GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - ZOLJANI

O-OPRISAVCI-PPU-57.pdf


GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - KUPINA

O-OPRISAVCI-PPU-58.pdf


GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - PRNJAVOR

O-OPRISAVCI-PPU-59.pdf