ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Izvornik


ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BUKOVLJE

ODLUKA O DONOSENJU BUKOVLJE IZVORNIK.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

O-BUKOVLJE-PPU-1.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE

O-BUKOVLJE-PPU-2.pdf


UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - UVJETI KORIŠTENJA

O-BUKOVLJE-PPU-31.pdf


UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE

O-BUKOVLJE-PPU-32.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA

O-BUKOVLJE-PPU-41.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA

O-BUKOVLJE-PPU-42.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA

O-BUKOVLJE-PPU-43.pdf