ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

2. Izmjene i dopune


Odluka o donošenju 2.I&D PPUO Stara Gradiška

Odluka_o_donosenju_2.I&D_PPUO_Stara_Gradiska.pdf


Oznake ciljenih izmjena i dopuna u grafičkom dijelu

PPUO-STARA_GRADISKA-2-0.pdf


Granice, administrativna središta, sustav središnjih naselja i razvrstaj državnih cesta

PPUO-STARA_GRADISKA-2-1.pdf


Korištenje i namjena površina

PPUO-STARA_GRADISKA-2-2.pdf


Infrastrukturni sustavi i mreže, promet, pošta i elektroničke komunikacije

PPUO-STARA_GRADISKA-2-3-1.pdf


Infrastrukturni sustavi i mreže, cijevni trasport plina, elektroenergetika

PPUO-STARA_GRADISKA-2-3-2.pdf


Infrastrukturni sustavi i mreže, vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda

PPUO-STARA_GRADISKA-2-3-3.pdf


Infrastrukturni sustavi i mreže, uređenje vodotoka i voda

PPUO-STARA_GRADISKA-2-3-4.pdf


Uvjeti korištenja i zaštite prostora 1.

PPUO-STARA_GRADISKA-2-4-1.pdf


Uvjeti korištenja i zaštite prostora 2.

PPUO-STARA_GRADISKA-2-4-2.pdf


Građevinsko područje naselja Stara Gradiška

PPUO-STARA_GRADISKA-2-5-6.pdf


Građevinsko područje naselja Uskoci

PPUO-STARA_GRADISKA-2-5-7.pdf