ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Izvornik


ODLUKA O DONOŠENJU

Službeni vjesnik 2006-16 odluka o donosenju Nova Kapela.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

O-NOVA_KAPELA-PPUO-1-1.pdf


PROMET

O-NOVA_KAPELA-PPUO-1-3.pdf


POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

O-NOVA_KAPELA-PPUO-1-4.pdf


PLINOOPSKRBA

O-NOVA_KAPELA-PPUO-2-1-1.pdf


ELEKTROENERGETIKA

O-NOVA_KAPELA-PPUO-2-1-2.pdf


KORIŠTENJE VODA i ODVODNJA OTPADNIH VODA

O-NOVA_KAPELA-PPUO-2-2-1–2-2-2.pdf


UREĐENJE VODOTOKA I VODA  -  MELIORACIJSKA ODVODNJA

O-NOVA_KAPELA-PPUO-2-2-3–2-2-4.pdf


PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA I PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU

O-NOVA_KAPELA-PPUO-3-1-1–3-1-2.pdf


PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE

O-NOVA_KAPELA-PPUO-3-2.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - PAVLOVCI

O-NOVA_KAPELA-PPUO-4-1.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - SEOCE

O-NOVA_KAPELA-PPUO-4-10.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - NOVA KAPELA

O-NOVA_KAPELA-PPUO-4-11.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - BATRINA

O-NOVA_KAPELA-PPUO-4-12.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - STARA KAPELA

O-NOVA_KAPELA-PPUO-4-2.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - GORNJI LIPOVAC

O-NOVA_KAPELA-PPUO-4-3.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - SREDNJI LIPOVAC

O-NOVA_KAPELA-PPUO-4-4.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - DONJI LIPOVAC

O-NOVA_KAPELA-PPUO-4-5.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - DRAGOVCI

O-NOVA_KAPELA-PPUO-4-6.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - BILI BRIG

O-NOVA_KAPELA-PPUO-4-7.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - MAGIĆ MALA

O-NOVA_KAPELA-PPUO-4-8.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - SIĆE

O-NOVA_KAPELA-PPUO-4-9.pdf