ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

3. Izmjene i dopune(PROČIŠĆENI)


Sluzbene novine Opcine Nova Kapela br. 14-2022 2.12.2022.

HR-ISPU-PPGO-02852-R04-TX-0-0.pdf


1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

HR-ISPU-PPGO-02852-R04-KN-1-1.pdf


2.1. PROMET

HR-ISPU-PPGO-02852-R04-IS-1-1.pdf


2.2. POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

HR-ISPU-PPGO-02852-R04-IS-2-1.pdf


2.4. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

HR-ISPU-PPGO-02852-R04-IS-4-1.pdf


2.4.2. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV - Odvodnja otpadnih voda

HR-ISPU-PPGO-02852-R04-IS-4-2.pdf


3.2. UVIJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - Područja posebnih ograničenja u korištenju

HR-ISPU-PPGO-02852-R04-ZP-2-1.pdf


3.3. UVIJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

HR-ISPU-PPGO-02852-R04-ZP-3-1.pdf


4.1. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA BATRINA I SEOCE

HR-ISPU-PPGO-02852-R04-GP-1-1.pdf


4.2. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA BILI BRIG

HR-ISPU-PPGO-02852-R04-GP-1-2.pdf


4.3. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA DONJI LIPOVAC

HR-ISPU-PPGO-02852-R04-GP-1-3.pdf


4.4. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA DRAGOVCI

HR-ISPU-PPGO-02852-R04-GP-1-4.pdf


4.5. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA GORNJI LIPOVAC

HR-ISPU-PPGO-02852-R04-GP-1-5.pdf


4.6. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA MAGIĆ MALA

HR-ISPU-PPGO-02852-R04-GP-1-6.pdf


4.7. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA NOVA KAPELA

HR-ISPU-PPGO-02852-R04-GP-1-7.pdf


4.8. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA PAVLOVCI I STARA KAPELA

HR-ISPU-PPGO-02852-R04-GP-1-8.pdf


4.9. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA SIČE

HR-ISPU-PPGO-02852-R04-GP-1-9.pdf


4.10. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA SREDNJI LIPOVAC

HR-ISPU-PPGO-02852-R04-GP-1-A.pdf