ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Izvornik


ODLUKA O DONOŠENJU PPUO SIBINJ “Sl. vjesnik BPŽ” 82003.

ODLUKA O DONOŠENJU PPUO SIBINJ 8_2003.pdf


NAMJENA POVRŠINA

O-SIBINJ-PPUO-1.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

O-SIBINJ-PPUO-2-1.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - ENERGETIKA

O-SIBINJ-PPUO-2-2.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

O-SIBINJ-PPUO-2-3.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - PROMET

O-SIBINJ-PPUO-2.pdf


PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU

O-SIBINJ-PPUO-3-1.pdf


UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA

Područja posebnih ograničenja u korištenju

O-SIBINJ-PPUO-3-2.pdf


UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA

Uređenje zemljišta i Zaštita posebnih vrijednosti i obilježja

O-SIBINJ-PPUO-3-3.pdf


UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA

Područja i djelovi primjene planskih mjera zaštite

O-SIBINJ-PPUO-3-4.pdf


PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA

O-SIBINJ-PPUO-3.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA

Brčino i Ravan

O-SIBINJ-PPUO-4-1.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA

Čelikovići i Grgurevići

O-SIBINJ-PPUO-4-2.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA

Gornji Andrijevci

O-SIBINJ-PPUO-4-3.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA

Grižići

O-SIBINJ-PPUO-4-4.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA

Gromačnik

O-SIBINJ-PPUO-4-5.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA

Jakačina Mala

O-SIBINJ-PPUO-4-6.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA

Završje

O-SIBINJ-PPUO-4-7.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA

Slobodnica

O-SIBINJ-PPUO-4-8.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA

Bartolovci

O-SIBINJ-PPUO-4.pdf