ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Izvornik


ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GORNJA VRBA

ODLUKA O DONOSENJU GORNJA VRBA IZVORNIK.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

O-GORNJA VRBA-PPU-1.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA - Promet

O-GORNJA VRBA-PPU-1A.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA - Pošta i telekomunikacije

O-GORNJA VRBA-PPU-1B.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - Energetski sustav

O-GORNJA VRBA-PPU-2A.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - Vodnogospodarski sustav

O-GORNJA VRBA-PPU-2B.pdf


UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - Područja posebnih uvjeta korištenja

O-GORNJA VRBA-PPU-3A.pdf


UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - Područja posebnih ograničenja u korištenju

O-GORNJA VRBA-PPU-3B.pdf


UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - Zaštita posebnih vrijednosti i obilježja

O-GORNJA VRBA-PPU-3C.pdf


UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite

O-GORNJA VRBA-PPU-3D.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA - Gornja Vrba i Južna gospodarska zona

O-GORNJA VRBA-PPU-4A.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - Donja Vrba

O-GORNJA VRBA-PPU-4B.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA - Sjeverna gospodarska zona

O-GORNJA VRBA-PPU-4C.pdf