ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

5. Izmjene i dopune


Pročišćeni tekst odredbi za provođenje_sl.vj. BPŽ 16-20

Procisceni_tekst_odredbi_za_provodenje_sl_vj_BPZ_16-20.pdf


TOČKE IZMJENA

HR-ISPU-PPGO-00396-R06-0.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - Promet: cestovni i željeznički

HR-ISPU-PPGO-00396-R06-IS-1-1.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - Promet: javne turističke infrastrukture

HR-ISPU-PPGO-00396-R06-IS-1-6.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - Pošta i telekomunikacije

HR-ISPU-PPGO-00396-R06-IS-2-1.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - Energetski sustav

HR-ISPU-PPGO-00396-R06-IS-3-1.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - Vodnogospodarski sustav

HR-ISPU-PPGO-00396-R06-IS-4-1.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA - Prostori za razvoj i uređenje

HR-ISPU-PPGO-00396-R06-KN-1-1.pdf


UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - Područja posebnih uvjeta korištenja

HR-ISPU-PPGO-00396-R06-ZP-1-1.pdf


UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - Područja posebnih ograničenja u prostoru

HR-ISPU-PPGO-00396-R06-ZP-2-1.pdf


UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

HR-ISPU-PPGO-00396-R06-ZP-3-1.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA - NASELJE BRODSKI STUPNIK

HR-ISPU-PPGO-06343-R06-GP-1-1.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA - NASELJE KRAJČIĆI

HR-ISPU-PPGO-31470-R06-GP-1-4.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA - NASELJE LOVČIĆ

HR-ISPU-PPGO-36021-R06-GP-1-3.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA - NASELJE STARI SLATINIK

HR-ISPU-PPGO-60283-R06-GP-1-2-A.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA - RADNA ZONA RIŽINO POLJE U NASELJU STARI SLATINIK

HR-ISPU-PPGO-60283-R06-GP-1-2-B.pdf