ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Izvornik


ODLUKA O DONOSENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BRODSKI STUPNIK

ODLUKA O DONOSENJU BRODSKI STUPNIK I&D.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

O-BRODSKI-STUPNIK-PPUO-1.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

O-BRODSKI-STUPNIK-PPUO-2-1.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - ENERGETSKI SUSTAVI

O-BRODSKI-STUPNIK-PPUO-2-2.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

O-BRODSKI-STUPNIK-PPUO-2-3.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - PROMET

O-BRODSKI-STUPNIK-PPUO-2.pdf


PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU

O-BRODSKI-STUPNIK-PPUO-3-1.pdf


PODRUČJA PRIMJENE POSEBIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE

O-BRODSKI-STUPNIK-PPUO-3-2.pdf


PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA

O-BRODSKI-STUPNIK-PPUO-3.pdf


GRAĐEVNA PODRUČJA - BRODSKI STUPNIK

O-BRODSKI-STUPNIK-PPUO-4-1.pdf


GRAĐEVNA PODRUČJA - BRODSKI STUPNIK

O-BRODSKI-STUPNIK-PPUO-4-2.pdf


GRAĐEVNA PODRUČJA - BRODSKI STUPNIK

O-BRODSKI-STUPNIK-PPUO-4-3.pdf


GRAĐEVNA PODRUČJA - BRODSKI STUPNIK

O-BRODSKI-STUPNIK-PPUO-4-4.pdf


GRAĐEVNA PODRUČJA - KRAJČIĆI

O-BRODSKI-STUPNIK-PPUO-5.pdf


GRAĐEVNA PODRUČJA - LOVČIĆ

O-BRODSKI-STUPNIK-PPUO-6.pdf


GRAĐEVNA PODRUČJA - STARI SLATNIK

O-BRODSKI-STUPNIK-PPUO-7-1.pdf


GRAĐEVNA PODRUČJA - STARI SLATNIK

O-BRODSKI-STUPNIK-PPUO-7-2.pdf