ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

1. Izmjene i dopune UPU Gornja Vrba(PROČIŠĆENI)


Sl_novine_Gornja_Vrba_br.2-2019

Sl_novine_Gornja_Vrba_br.2-2019_UPU_GV.pdf


PROMETNA ULIČNA KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - PROMET

HR-ISPU-UPU1-5690-R02-IS-1-1-GX.pdf


PROMETNA ULIČNA KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

HR-ISPU-UPU1-5690-R02-IS-2-1-GX.pdf


PROMETNA ULIČNA KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - PLINOOPSKRBA

HR-ISPU-UPU1-5690-R02-IS-3-1-GX.pdf


PROMETNA ULIČNA KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - ELEKTROOPSKRBA

HR-ISPU-UPU1-5690-R02-IS-3-2-GX.pdf


PROMETNA ULIČNA KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - VODOOPSKRBNI SUSTAV

HR-ISPU-UPU1-5690-R02-IS-4-1-GX.pdf


PROMETNA ULIČNA KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA - ODVODNJA OTPADNIH VODA

HR-ISPU-UPU1-5690-R02-IS-4-2-GX.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

HR-ISPU-UPU1-5690-R02-KN-1-1-GX.pdf


NAČIN I UVJETI GRADNJE

HR-ISPU-UPU1-5690-R02-KN-1-2-GX.pdf


UVIJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA

HR-ISPU-UPU1-5690-R02-ZP-1-3-GX.pdf


NAČIN I UVJETI GRADNJE OBLICI KORIŠTENJA

HR-ISPU-UPU1-5690-R02-ZP-3-2-GX.pdf