ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

2. Izmjene i dopune


ODLUKA O DONOŠENJU_2.IID PPUO VK_VJESNIK19-2010

ODLUKA_O_DONOŠENJU_2.IID_PPUO_VK.pdf


0. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA

O-KOPANICA-PPUO-2-0.pdf


1. NAMJENA I KORIŠTENJE PROSTORA

O-KOPANICA-PPUO-2-2-1.pdf


2. a ENERGETSKI SUSTAV

O-KOPANICA-PPUO-2-2-A.pdf


3. PODRUČJA POSEBNIH UVJETA I OGRANIČENJA U KORIŠTENJU

O-KOPANICA-PPUO-2-3.pdf


4. d GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA

O-KOPANICA-PPUO-2-4-A.pdf