ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

2. Izmjene i dopune


Odluka o usklađenju PPUO Oprisavci (Sl.vj.BPŽ 23-14)

Odluka o usklađenju PPUO Oprisavci (Sl.vj.BPŽ 23-14).pdf


Granice građevinskih područja Svilaj-radna zona

HR-ISPU-PPGO-03034-5-4-1.pdf


Granice građevinskih područja - Stružani

HR-ISPU-PPGO-03034-5-5.pdf


Granice građevinskih područja - Novi Grad

HR-ISPU-PPGO-03034-5-9.pdf