ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

2. Izmjene i dopune(USKLAĐENJE)


Sl vjesnik BPZ 23-15

Sl vjesnik BPZ 23-15.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA BUKOVLJE-VRANOVCI-PROČIŠĆENO

HR-ISPU-PPGO-05673-R03-GP-4-1.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA JEŽEVIK - PROČIŠĆENO

HR-ISPU-PPGO-05673-R03-GP-4-2.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA ŠUŠNJEVCI - PROČIŠĆENO

HR-ISPU-PPGO-05673-R03-GP-4-4.pdf


UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE - PROČIŠĆENO

HR-ISPU-PPGO-05673-R03-ZP-2-4.pdf