ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Izvornik


ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VRBJE

ODLUKA O DONOSENJU VRBJE IZVORNIK.pdf


GRANICE, SUSTAV SREDIŠNJIH NASELJA I RAZVOJNIH SREDIŠTA

O-VRBJE-PPU-0.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA/POVRŠINA

O-VRBJE-PPU-1.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA/POVRŠINA - PROMET, POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

O-VRBJE-PPU-11.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - ENERGETSKI SUSTAV

O-VRBJE-PPU-2.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

O-VRBJE-PPU-21.pdf


UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA

O-VRBJE-PPU-3.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE - NASELJE BODOVALJCI

O-VRBJE-PPU-41.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE - NASELJE DOLINA

O-VRBJE-PPU-42.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE - NASELJE MAČKOVAC

O-VRBJE-PPU-43.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE - NASELJE SAVSKI BOK

O-VRBJE-PPU-44.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE - NASELJE SIČICE

O-VRBJE-PPU-45.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE - NASELJE VISOKA GREDA

O-VRBJE-PPU-46.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE - NASELJE VRBJE

O-VRBJE-PPU-47.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE - NASELJE VRBJE - GOSPODARSKA ZONA DUGE KUĆE

O-VRBJE-PPU-471.pdf