ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Izvornik


ODLUKA O DONOŠENJU PPUO SIKIREVCI

ODLUKA O DONOSENJU SIKIREVCI.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

O-SIKIREVCI-PPU-1.pdf


VEZE I ENEGETSKI SUSTAV

O-SIKIREVCI-PPU-2.pdf


VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

O-SIKIREVCI-PPU-3.pdf


UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA

O-SIKIREVCI-PPU-4.pdf


PODRUČJE PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE

O-SIKIREVCI-PPU-5.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA - JARUGE

O-SIKIREVCI-PPU-61.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA -SIKIREVCI

O-SIKIREVCI-PPU-62.pdf