ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

1. Izmjene i dopune


ODLUKA O DONOŠENJU

VJESNIK04-2010.pdf


GRANICE TOČKASTE IZMJENE I DOPUNE PLANA

O-DONJI-ANDRIJEVCI-PPUO-1-0.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

O-DONJI-ANDRIJEVCI-PPUO-1-1.pdf


PROMET

O-DONJI-ANDRIJEVCI-PPUO-1-2-A.pdf


POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

O-DONJI-ANDRIJEVCI-PPUO-1-2-B.pdf


ELEKTROENERGETIKA

O-DONJI-ANDRIJEVCI-PPUO-1-2-C.pdf


VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

O-DONJI-ANDRIJEVCI-PPUO-1-2-D.pdf


PLINOOPSKRBA I PRODUKTOVODI

O-DONJI-ANDRIJEVCI-PPUO-1-2-E.pdf


UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA

O-DONJI-ANDRIJEVCI-PPUO-1-3-A.pdf


KULTURNA DOBRA

O-DONJI-ANDRIJEVCI-PPUO-1-3-B.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA I PODRUČJA POSEBNIH UVJETA ZA KORIŠTENJE - Donji Andrijevci

O-DONJI-ANDRIJEVCI-PPUO-1-4-1.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA I PODRUČJA POSEBNIH UVJETA ZA KORIŠTENJE - Novo Topolje

O-DONJI-ANDRIJEVCI-PPUO-1-4-2.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA I PODRUČJA POSEBNIH UVJETA ZA KORIŠTENJE - Staro Topolje

O-DONJI-ANDRIJEVCI-PPUO-1-4-3.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA I PODRUČJA POSEBNIH UVJETA ZA KORIŠTENJE - Sredanci

O-DONJI-ANDRIJEVCI-PPUO-1-4-4.pdf