ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Izvornik


Odluka o donošenju

ODLUKA O ODONOSENJU PODCRKAVLJE.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

O-PODCRKAVLJE-PPUO-1.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE POŠTA I ENERGETSKI SUSTAVI

O-PODCRKAVLJE-PPUO-2-1.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE VODNOGOSPODARSKI SUSTAVI

O-PODCRKAVLJE-PPUO-2-2.pdf


UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA

O-PODCRKAVLJE-PPUO-3-1.pdf


UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU

O-PODCRKAVLJE-PPUO-3-2.pdf


GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - BRODSKI ZDENCI

O-PODCRKAVLJE-PPUO-4-1.pdf


GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - GLOGOVICA

O-PODCRKAVLJE-PPUO-4-10.pdf


GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - PODCRKAVLJE

O-PODCRKAVLJE-PPUO-4-11.pdf


GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - GRABARJE

O-PODCRKAVLJE-PPUO-4-12.pdf


PREGLED PRIMJEDBI IZ JAVNE RASPRAVE - RASTUŠJE

O-PODCRKAVLJE-PPUO-4-13.pdf


PREGLED PRIMJEDBI IZ JAVNE RASPRAVE - TOMICA

O-PODCRKAVLJE-PPUO-4-14.pdf


GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - GORNJI SLATNIK

O-PODCRKAVLJE-PPUO-4-2.pdf


GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - DONJI SLATNIK

O-PODCRKAVLJE-PPUO-4-3.pdf


GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - DUBOVIK

O-PODCRKAVLJE-PPUO-4-4.pdf


GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - MATKOVIĆ MALA

O-PODCRKAVLJE-PPUO-4-5.pdf


GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - ORIOVČIĆ

O-PODCRKAVLJE-PPUO-4-6.pdf


GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - RADNA ZONA DONJI SLATNIK

O-PODCRKAVLJE-PPUO-4-7.pdf


GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - KINDROVO

O-PODCRKAVLJE-PPUO-4-8.pdf


GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - GRABARJE - RADNA ZONA

O-PODCRKAVLJE-PPUO-4-9.pdf