ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

2. Izmjene i dopune


ODLUKA O DONOŠENJU DRUGIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GARČIN

ODLUKA O DONOSENJU GARCIN II I&D.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA PROSTORI ZA RAZVOJ I UREĐENJE - TOČKE IZMJENA I DOPUNA

O-GARCIN-PPUO-2-0.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA PROSTORI I POVRŠINE ZA RAZVOJ I UREĐENJE

O-GARCIN-PPUO-2-1-1.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA - PROMET

O-GARCIN-PPUO-2-1-2.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

O-GARCIN-PPUO-2-1-3.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE ENERGETSKI SUSTAV - PROIZVODNJA I CIJEVNI TRANSPORT NAFTE I PLINA

O-GARCIN-PPUO-2-2-1-1.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE ENERGETSKI SUSTAV - ELEKTROENERGETIKA

O-GARCIN-PPUO-2-2-1-2.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

O-GARCIN-PPUO-2-2-2-1.pdf


UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA

O-GARCIN-PPUO-2-3-1-1.pdf


UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU

O-GARCIN-PPUO-2-3-2-1.pdf


GRANICE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA - BICKO SELO

O-GARCIN-PPUO-2-4-1.pdf


GRANICE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA - RADNA ZONA GARČIN

O-GARCIN-PPUO-2-4-2-A.pdf


GRANICE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA GARČIN - SUREVICA

O-GARCIN-PPUO-2-4-2-B.pdf


GRANICE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA - GARČIN

O-GARCIN-PPUO-2-4-2.pdf


GRANICE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA - KLOKOČEVIK

O-GARCIN-PPUO-2-4-3.pdf


GRANICE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA - SAPCI

O-GARCIN-PPUO-2-4-4.pdf


GRANICE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA - SELNA

O-GARCIN-PPUO-2-4-5.pdf


GRANICE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA - TRNJANI

O-GARCIN-PPUO-2-4-6.pdf


GRANICE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA - VRHOVINA

O-GARCIN-PPUO-2-4-7.pdf


GRANICE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA ZADUBRAVLJE - NOVI TERMINAL JANAF-A

O-GARCIN-PPUO-2-4-8-A.pdf


GRANICE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA ZADUBRAVLJE

O-GARCIN-PPUO-2-4-8.pdf