ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Izvornik


ODLUKA O DONOŠENJU GORNJI BOGIĆEVCI

ODLUKA O DONOSENJU BOGICEVCI IZVORNIK.pdf


GRANICE, ADMINISTRATIVNA SJEDIŠTA, SUSTAV SREDIŠNJIH NASELJA I RAZVRSTAJ DRŽAVNIH CESTA

O-GORNJI_BOGICEVCI-PPUO-1.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

O-GORNJI_BOGICEVCI-PPUO-2.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - PROMET

O-GORNJI_BOGICEVCI-PPUO-3-1.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

O-GORNJI_BOGICEVCI-PPUO-3-2.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - ELEKTROENERGETIKA

O-GORNJI_BOGICEVCI-PPUO-3-3.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - CIJEVNI TRANSPORT NAFTE I PLINA

O-GORNJI_BOGICEVCI-PPUO-3-4.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - ODVODNJA OTPADNIH VODA

O-GORNJI_BOGICEVCI-PPUO-3-5.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - UREĐENJE VODOTOKA I VODA - MELIORACIJSKA ODVODNJA

O-GORNJI_BOGICEVCI-PPUO-3-6.pdf


UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA

O-GORNJI_BOGICEVCI-PPUO-4.pdf


GRANICE GRAĐEVNOG PODRUČJA - NASELJE DUBOVAC

O-GORNJI_BOGICEVCI-PPUO-5-1.pdf


GRANICE GRAĐEVNOG PODRUČJA - NASELJE GORNJI BOGIĆEVCI

O-GORNJI_BOGICEVCI-PPUO-5-2.pdf


GRANICE GRAĐEVNOG PODRUČJA - NASELJE KOSOVAC

O-GORNJI_BOGICEVCI-PPUO-5-3.pdf


GRANICE GRAĐEVNOG PODRUČJA - NASELJE RATKOVAC

O-GORNJI_BOGICEVCI-PPUO-5-4.pdf


GRANICE GRAĐEVNOG PODRUČJA - NASELJE SMRTIĆ

O-GORNJI_BOGICEVCI-PPUO-5-5.pdf


GRANICE GRAĐEVNOG PODRUČJA - NASELJE TRNAVA

O-GORNJI_BOGICEVCI-PPUO-5-6.pdf