ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

3. Izmjene i dopune


Gornja_Vrba-1-2019_odluka_o_donosenju 3.IID_PPUO

Gornja_Vrba-1-2019_odluka_o_donosenju 3.IID_PPUO.pdf


0. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA

0. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA - PROMET

HR-ISPU-PPGO-05690-R04-IS-1-1.pdf


POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

HR-ISPU-PPGO-05690-R04-IS-2-1.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI ENERGETSKI SUSTAV

HR-ISPU-PPGO-05690-R04-IS-3-1.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

HR-ISPU-PPGO-05690-R04-IS-4-1.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

HR-ISPU-PPGO-05690-R04-KN-1-1.pdf


PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U PROSTORU

HR-ISPU-PPGO-05690-R04-ZP-2-1.pdf


PODRUČJA I DIJELOVI PRIMJENE PLANSKIH MJERA ZAŠTITE

HR-ISPU-PPGO-05690-R04-ZP-2-4.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA DONJA VRBA

HR-ISPU-PPGO-12475-R04-GP-1-2.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA GORNJA VRBA

HR-ISPU-PPGO-19666-R04-GP-1-1a.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE SJEVERNA GOSPODARSKA ZONA

HR-ISPU-PPGO-19666-R04-GP-1-1b.pdf