ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Zona malog gospodarstva


Odluka o donešenju Sl.vj. BPŽ_16-2004

Odluka o donešenju Sl.vj. BPŽ_16-2004.pdf


PROMETNA I ULIČNA MREŽA

HR-ISPU-UPU1-05703-R01-IS-1-1.pdf


POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

HR-ISPU-UPU1-05703-R01-IS-2-1.pdf


CIJEVNI TRANSPORT PLINA I NAFTE, ELEKTROENERGETIKA

HR-ISPU-UPU1-05703-R01-IS-3-1.pdf


VODOOPSKRBA I ODVODNJA

HR-ISPU-UPU1-05703-R01-IS-4-2.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

HR-ISPU-UPU1-05703-R01-KN-1-1.pdf


NAČIN I UVJETI GRADNJE

HR-ISPU-UPU1-05703-R01-KN-1-2-A.pdf


NAČIN I UVJETI GRADNJE SA PRIJEDLOGOM PARCELACIJE

HR-ISPU-UPU1-05703-R01-KN-1-2-B.pdf


NAČINI I UVJETI GRADNJE - NOVA GRADIŠKA

HR-ISPU-UPU1-05703-R01-KN-1-2.pdf


UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA

HR-ISPU-UPU1-05703-R01-ZP-3-2.pdf