ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

3. Izmjene i dopune


Odluka o donošenju

Sl. vjesnik BPZ 27_2016.pdf


PROČIŠĆENE ODREDBE

Sl_vj_BPZ_2-17_PPUO_SIBINJ_PROCISCENE_ODREDBE.pdf


GRAĐEVISNKA PODRUČJA NASELJA BARTOLOVCI

HR-ISPU-PPGO-01384-R04-GP-1-1.pdf


TOČKE IZMJENA

HR-ISPU-PPGO-03883-R04-0.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - PROMET

HR-ISPU-PPGO-03883-R04-IS-1-1.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

HR-ISPU-PPGO-03883-R04-IS-2-1.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - ENERGETIKA

HR-ISPU-PPGO-03883-R04-IS-3-1.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV, VODOOPSKRBA I ODVODNJA OTPADNIH VODA

HR-ISPU-PPGO-03883-R04-IS-4-1.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - UREĐENJE VODOTOKA I VODA, MELIORACIJSKA ODVODNJA

HR-ISPU-PPGO-03883-R04-IS-4-3.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

HR-ISPU-PPGO-03883-R04-KN-1-1.pdf


KORIŠTENJE I ZAŠTITA PROSTORA - PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA

HR-ISPU-PPGO-03883-R04-ZP-1-1.pdf


UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU - TLO

HR-ISPU-PPGO-03883-R04-ZP-2-1.pdf


UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU - VODE

HR-ISPU-PPGO-03883-R04-ZP-2-2.pdf


UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - PODRUČJA I DIJELOVI PRIMJENE PLANSKIH MJERA ZAŠTITE

HR-ISPU-PPGO-03883-R04-ZP-2-4.pdf


UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - UREĐENJE ZEMLJIŠTA I ZAŠTITA POSEBNIH VRIJEDNOSTI I OBILJEŽJA

HR-ISPU-PPGO-03883-R04-ZP-3-1.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - RAVAN I BRČINO

HR-ISPU-PPGO-04804-R04-GP-1-2.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - GRGUREVIĆI I ČELIKOVIĆI

HR-ISPU-PPGO-09300-R04-GP-1-4.pdf


IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN NASELJA - GOSPODARSKA ZONA “JELIK”

HR-ISPU-PPGO-20249-R04-GP-1-13.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - GORNJI ANDRIJEVCI

HR-ISPU-PPGO-20249-R04-GP-1-6.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - GRGUREVIĆI I ČELIKOVIĆI

HR-ISPU-PPGO-22659-R04-GP-1-5.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - GRIŽIĆI

HR-ISPU-PPGO-22705-R04-GP-1-7.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - GROMAČNIK

HR-ISPU-PPGO-22845-R04-GP-1-8.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - JAKAČINA MALA

HR-ISPU-PPGO-25216-R04-GP-1-9.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - RAVAN I BRČINO

HR-ISPU-PPGO-54437-R04-GP-1-3.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - SIBINJ I ZAVRŠJE

HR-ISPU-PPGO-57479-R04-GP-1-10.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - SLOBODNICA, I GP IZVAN NASELJA “JELAS”

HR-ISPU-PPGO-58360-R04-GP-1-12.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA I PROMET SA ELEMENTIMA UPU-A

HR-ISPU-PPGO-58360-R04-UP-1-1.pdf


ZONA SA ELEMETIMA UPU-A

HR-ISPU-PPGO-58360-R04-UP-1-2.pdf


PRIJEDLOG PARCELACIJE

HR-ISPU-PPGO-58360-R04-UP-1-3.pdf


HR-ISPU-PPGO-72893-R04-GP-1-11

HR-ISPU-PPGO-72893-R04-GP-1-11.pdf