ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

1. Izmjene i dopune


SL.-GLASNIK-01-2016

SL.-GLASNIK-01-2016.pdf


0. TOČKE IZMJENE

0. TOČKE IZMJENE.pdf


1. GRANICE, ADMINISTRATIVNA SREDIŠTA I SUSTAV SREDIŠNJIH NASELJA

1. GRANICE, ADMINISTRATIVNA SREDIŠTA I SUSTAV SREDIŠNJIH NASELJA.pdf


GRANICE GRAĐEVISNKOG PODRUČJA - NASELJE DUBOVAC I GRAĐEVISNKA PODRUČJA IZVAN NASELJA (I i K)

HR-ISPU-PPGO-01279-R02-GP-5-1.pdf


GRANICE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA - NASELJA GORNJI BOGIĆEVCI, RATKOVAC, SMRTIĆ I GRAĐEVINSKA PODRUČJA IZVAN NASELJA (I, K R1 i R6)

HR-ISPU-PPGO-01279-R02-GP-5-2.pdf


GRANICE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA - NASELJE KOSOVAC

HR-ISPU-PPGO-01279-R02-GP-5-3.pdf


GRANICE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA - NASELJE TRNAVA

HR-ISPU-PPGO-01279-R02-GP-5-4.pdf


PROMET

HR-ISPU-PPGO-01279-R02-IS-1-1.pdf


POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

HR-ISPU-PPGO-01279-R02-IS-2-1.pdf


CIJEVNI TRANSPORT NAFTE I PLINA

HR-ISPU-PPGO-01279-R02-IS-3-1.pdf


ELEKTROENERGETIKA

HR-ISPU-PPGO-01279-R02-IS-3-2.pdf


VODOOPSKRBA I ODVODNJA OTPADNIH VODA

HR-ISPU-PPGO-01279-R02-IS-4-1.pdf


UREĐENJE VODOTOKA I VODA; MELORACIJSKA ODVODNJA

HR-ISPU-PPGO-01279-R02-IS-4-3.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

HR-ISPU-PPGO-01279-R02-KN-1-1.pdf


PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA

HR-ISPU-PPGO-01279-R02-ZP-1-1.pdf


PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU

HR-ISPU-PPGO-01279-R02-ZP-2-1.pdf