ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

1. Izmjene i dopune


ODLUKA O DONOŠENJU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KALAKAR

ODLUKA O DONOSENJU KLAKAR I&D.pdf


OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA

O-KLAKAR-PPUO-1-0.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA - PROSTORI ZA RAZVOJ I UREĐENJE

O-KLAKAR-PPUO-1-1-1.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - PROMET

O-KLAKAR-PPUO-1-2-1.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - PROIZVODNJA I CIJEVNI TRASPORT NAFTE I PLINA

O-KLAKAR-PPUO-1-2-3.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - ELETROENERGETIKA

O-KLAKAR-PPUO-1-2-4.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

O-KLAKAR-PPUO-1-2-5.pdf


UVJETI KORIŠTENJA - PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U PROSTORU

O-KLAKAR-PPUO-1-3-2.pdf


UVJETI KORIŠTENJA - PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE

O-KLAKAR-PPUO-1-3-3.pdf


GRAĐEVNA PODRUČJA - RUŠČICA

O-KLAKAR-PPUO-1-4-1.pdf


GRAĐEVNA PODRUČJA - GORNJA BEBRINA

O-KLAKAR-PPUO-1-4-2.pdf


GRAĐEVNA PODRUČJA - KLAKAR

O-KLAKAR-PPUO-1-4-3.pdf


GRAĐEVNA PODRUČJA - DONJA BEBRINA

O-KLAKAR-PPUO-1-4-4.pdf