ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

3. Izmjene i dopune


Sl vjesnik BPZ 20-15

Sl vjesnik BPZ 20-15.pdf


NULTA KARTA - TOČKE IZMJENA I DOPUNA

0. NULTA KARTA-TOČKE IZMJENA I DOPUNA.pdf


GRANICE GRAĐEVINSKO PODRUČJA BICKO SELO

HR-ISPU-PPGO-01180-R04-GP-4-1.pdf


GRANICE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA GARČIN

HR-ISPU-PPGO-01180-R04-GP-4-2.pdf


GRANICE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA RADNA ZONA GARČIN

HR-ISPU-PPGO-01180-R04-GP-4-2a.pdf


GRANICE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA GARČIN - SUREVICA

HR-ISPU-PPGO-01180-R04-GP-4-2b.pdf


GRANICE GRAĐEVISNKOG PODRUČJA KLOKOČEVIK

HR-ISPU-PPGO-01180-R04-GP-4-3.pdf


GRANICE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA SAPCI

HR-ISPU-PPGO-01180-R04-GP-4-4.pdf


GRANICE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA SELNA

HR-ISPU-PPGO-01180-R04-GP-4-5.pdf


GRANICE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA TRNJANI

HR-ISPU-PPGO-01180-R04-GP-4-6.pdf


GRANICE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA VRHOVINA

HR-ISPU-PPGO-01180-R04-GP-4-7.pdf


GRANICE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA ZADUBRAVLJE

HR-ISPU-PPGO-01180-R04-GP-4-8.pdf


GRANICE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA ZADUBRAVLJE - NOVI TERMINAL JANAF-A

HR-ISPU-PPGO-01180-R04-GP-4-8a.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA PROMET

HR-ISPU-PPGO-01180-R04-IS-1-1.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

HR-ISPU-PPGO-01180-R04-IS-2-1.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE ENERGETSKI SUSTAV - PROIZVODNJA I CIJEVNI TRANSPORT NAFTE I PLINA

HR-ISPU-PPGO-01180-R04-IS-3-1.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE ENERGETSKI SUSTAV - ELEKTROENERGETIKA

HR-ISPU-PPGO-01180-R04-IS-3-2.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

HR-ISPU-PPGO-01180-R04-IS-4-1.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA PROSTORI I POVRŠINE ZA RAZVOJ I UREĐENJE

HR-ISPU-PPGO-01180-R04-KN-1-1.pdf


UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA

HR-ISPU-PPGO-01180-R04-ZP-1-1.pdf


UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU

HR-ISPU-PPGO-01180-R04-ZP-2-1.pdf