ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

2. Izmjene i dopune


Odluka_o_donosenju_plana_Sl.vj.BPZ_17-19

Odluka_o_donosenju_plana_Sl.vj.BPZ_17-19.pdf


OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA

0. OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA_2ID_SIKIREVCI.pdf


2. VEZE I ENERGETSKI SUSTAV

HR-ISPU-PPGO-05703-R03-IS-1-1.pdf


3. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

HR-ISPU-PPGO-05703-R03-IS-4-1.pdf


1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

HR-ISPU-PPGO-05703-R03-KN-1-1.pdf


4. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA

HR-ISPU-PPGO-05703-R03-ZP-1-3.pdf


5. PODRUČJE PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE

HR-ISPU-PPGO-05703-R03-ZP-3-1.pdf


6.1 GRAĐEVINSKA PODRUČJA - JARUGE

HR-ISPU-PPGO-25747-R03-GP-1-1.pdf


6.2 GRAĐEVINSKA PODRUČJA - SIKIREVCI

HR-ISPU-PPGO-57576-R03-GP-1-2.pdf