ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

1. Izmjene i dopune


ODLUKA O DONOŠENJU

VJESNIK03-2009.pdf


OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA

O-GORNJA VRBA-PPU-1-0.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA - Promet

O-GORNJA VRBA-PPU-1-1A.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - Energetski sustav

O-GORNJA VRBA-PPU-1-2A.pdf


UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite

O-GORNJA VRBA-PPU-1-3D.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA - Gornja Vrba i Južna gospodarska zona

O-GORNJA VRBA-PPU-1-4A.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA - Sjeverna gospodarska zona

O-GORNJA VRBA-PPU-1-4C.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

O-GORNJA_VRBA-PPUO-1-1.pdf