ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

1.Izmjene i dopune Zone malog gospodarstva


Odluka o donošenju Sl.vj.BPŽ 05_2009

Odluka o donošenju Sl.vj.BPŽ 05_2009.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

HR-ISPU-UPU1-05703-R02-KN-1-1.pdf


UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA

HR-ISPU-UPU1-05703-R02-ZP-3-2.pdf