ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

1. Izmjene i dopune


ODLUKA O DONOSENJU OPRISAVCI IZMJENE I DOPUNE

ODLUKA O DONOSENJU OPRISAVCI I&D.pdf


POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

O-OPRISAVCI-PPUO-1-1-2.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

O-OPRISAVCI-PPUO-1-1.pdf


ENERGETSKI SUSTAV - ELEKTROENERGETIKA

O-OPRISAVCI-PPUO-1-2-1.pdf


VODNOGOSPODARSKI SUSTAV - KORIŠTENJE VODA

O-OPRISAVCI-PPUO-1-2-2.pdf


VODNOGOSPODARSKI SUSTAV - ODVODNJA OTPADNIH VODA

O-OPRISAVCI-PPUO-1-2-3.pdf


ENERGETSKI SUSTAV - PLINSKA MREŽA

O-OPRISAVCI-PPUO-1-2.pdf


UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - UVJETI KORIŠTENJA

O-OPRISAVCI-PPUO-1-3.pdf


PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE

O-OPRISAVCI-PPUO-1-4.pdf


GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - TRNJANSKI KUTI

O-OPRISAVCI-PPUO-1-5-1.pdf


GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - POLJANCI

O-OPRISAVCI-PPUO-1-5-2.pdf


GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - OPRISAVCI

O-OPRISAVCI-PPUO-1-5-3.pdf


GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - SVILAJ - RADNA ZONA

O-OPRISAVCI-PPUO-1-5-4-1.pdf


GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - SVILAJ

O-OPRISAVCI-PPUO-1-5-4.pdf


GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - STRUŽANI

O-OPRISAVCI-PPUO-1-5-5.pdf


GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - ZOLJANI

O-OPRISAVCI-PPUO-1-5-6.pdf


GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - KUPINA

O-OPRISAVCI-PPUO-1-5-7.pdf


GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - PRNJAVOR

O-OPRISAVCI-PPUO-1-5-8.pdf


GRANICE GRAĐEVINSKIH PODRUČJA - NOVI GRAD

O-OPRISAVCI-PPUO-1-5-9.pdf