ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Izvornik


ODLUKA O DONOŠENJU GUNDINCI

ODLUKA O DONOSENJU GUNDINCI IZVORNIK.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

O-GUNDINCI-PPUO-1.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - PROMETNA INFRASTRUKTURA

O-GUNDINCI-PPUO-2-1.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - TELEKOMUNIKACIJSKA I POŠTANSKA MREŽA

O-GUNDINCI-PPUO-2-2.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - ELEKTROENERGETSKA MREŽA

O-GUNDINCI-PPUO-2-3.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - PLINSKA INFRASTRUKTURNA MREŽA

O-GUNDINCI-PPUO-2-4.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - VODOOPSKRBNA MREŽA

O-GUNDINCI-PPUO-2-5.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - ODVODNJA OTPADNIH VODA I UREĐENJE VODOTOKA I VODA

O-GUNDINCI-PPUO-2-6.pdf


PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA I OGRANIČENJA U KORIŠTENJU

O-GUNDINCI-PPUO-3-1.pdf


VODNO GOSPODARSTVO

O-GUNDINCI-PPUO-3-2.pdf


PODRUČJE PRIMJENE PLANSKIH MJERA ZAŠTITE

O-GUNDINCI-PPUO-3-3.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE - OPĆINA GUNDINCI

O-GUNDINCI-PPUO-4.pdf