ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

2. Izmjene i dopune


Odluka o donošenju_Sl.vj.BPŽ 26-2012

Odluka o donošenju_Sl.vj.BPŽ 26-2012.pdf


Točke izmjene

PPUO-BRODSKI_STUPNIK-2-0.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA - Prostori za razvoj i uređenje

PPUO-BRODSKI_STUPNIK-2-1.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - Promet: cestovni i željeznički

PPUO-BRODSKI_STUPNIK-2-2-A1.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - Promet: javne turističke infrastukture

PPUO-BRODSKI_STUPNIK-2-2-A2.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - Pošta i telekomunikacije

PPUO-BRODSKI_STUPNIK-2-2-B.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - Energetski sustav

PPUO-BRODSKI_STUPNIK-2-2-C.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - Vodnogospodarski sustav

PPUO-BRODSKI_STUPNIK-2-2-D.pdf


UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - Područja posebnih uvjeta korištenja

PPUO-BRODSKI_STUPNIK-2-3-A.pdf


UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - Područja posebnih ograničenja u korištenju

PPUO-BRODSKI_STUPNIK-2-3-B.pdf


UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

PPUO-BRODSKI_STUPNIK-2-3-C.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA - Naselje Brodski Stupnik

PPUO-BRODSKI_STUPNIK-2-4-A.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA - Naselje Stari Slatinik

PPUO-BRODSKI_STUPNIK-2-4-B1.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA - Radna zona Rižino polje

PPUO-BRODSKI_STUPNIK-2-4-B2.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA - Naselje Lovčić

PPUO-BRODSKI_STUPNIK-2-4-C.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA - Naselje Krajačići

PPUO-BRODSKI_STUPNIK-2-4-D.pdf