ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

2. Izmjene i dopune


Sluzbene_novine_Opcine_Nova_Kapela_br.31-27.4.2018

Sluzbene_novine_Opcine_Nova_Kapela_br.31-27.4.2018.pdf


0. PREGLEDNA KARTA IZMJENA I DOPUNA

HR-ISPU-PPGO-02852-R03-0.pdf


4.01 GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA BATRINA I SEOCE

HR-ISPU-PPGO-02852-R03-GP-4-01.pdf


4. 07 GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA NOVA KAPELA

HR-ISPU-PPGO-02852-R03-GP-4-07.pdf


4.09 GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA SIČE

HR-ISPU-PPGO-02852-R03-GP-4-09.pdf


1.1 KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

HR-ISPU-PPGO-02852-R03-KN-1-1.pdf