ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Zone malog gospodarstva - Slobodnica II. faza


Odluka o donošenju_Sibinj_Sl.vj. BPŽ_29-2007

Odluka o donošenju_Sibinj_Sl.vj. BPŽ_29-2007.pdf


PROMETNA I ULIČNA MREŽA

HR-ISPU-UPU2-05703-R01-IS-1-1.pdf


POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

HR-ISPU-UPU2-05703-R01-IS-2-1.pdf


CIJEVNI TRANSPORT PLINA I NAFTE, ELEKTROENERGETIKA

HR-ISPU-UPU2-05703-R01-IS-3-1.pdf


VODOOPSKRBA I ODVODNJA

HR-ISPU-UPU2-05703-R01-IS-4-2.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

HR-ISPU-UPU2-05703-R01-KN-1-1.pdf


NAČINI I UVJETI GRADNJE

HR-ISPU-UPU2-05703-R01-KN-1-2.pdf


UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA

HR-ISPU-UPU2-05703-R01-ZP-3-2.pdf