ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

3. Izmjene i dopune(PROCISCENI PLAN)


PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINESTARO PETROVO SELOELABORAT PROČIŠĆENOG TEKSTA ODREDBI ZA PROVOĐENJE I GRAFIČKOG DIJELA PLANA(Sl. glasnik Općine Staro Petrovo Selo 03/06, 03/13, 01/14 i 04/15-usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju „NN RH“ br. 15313, 04/15 –pročišćeni tekst)

HR-ISPU-PPGO-04189-R04-TXT-GX-04.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA BLAŽEVIĆ DOL

HR-ISPU-PPGO-04189-R04-4-1-GX-04.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA VLADISOVO

HR-ISPU-PPGO-04189-R04-4-10-GX-04.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA VRBOVA

HR-ISPU-PPGO-04189-R04-4-11-GX-04.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA GORNJI I DONJI CRNOGOVCI

HR-ISPU-PPGO-04189-R04-4-2-GX-04.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA GODINJAK

HR-ISPU-PPGO-04189-R04-4-3-GX-04.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NJASELJA ŠTIVICA I KOMARNICA

HR-ISPU-PPGO-04189-R04-4-4-GX-04.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA LAZE

HR-ISPU-PPGO-04189-R04-4-5-GX-04.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA OŠTRI VRH

HR-ISPU-PPGO-04189-R04-4-6-GX-04.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA STARCI

HR-ISPU-PPGO-04189-R04-4-7-GX-04.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA STARO PETROVO SELO

HR-ISPU-PPGO-04189-R04-4-8-GX-04.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA TISOVAC

HR-ISPU-PPGO-04189-R04-4-9-GX-04.pdf


CESTOVNI, ŽELJEZNIČKI I ZRAČNI PROMET

HR-ISPU-PPGO-04189-R04-IS-1-1-GX-04.pdf


POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

HR-ISPU-PPGO-04189-R04-IS-2-1-GX-04.pdf


CIJEVNI TRANSPORT NAFTE I PLINA, ELEKTROENERGETIKA

HR-ISPU-PPGO-04189-R04-IS-3-1-GX-04.pdf


VODOOPSKRBA

HR-ISPU-PPGO-04189-R04-IS-4-1-GX-04.pdf


ODVODNJA OTPADNIH VODA

HR-ISPU-PPGO-04189-R04-IS-4-2-GX-04.pdf


UREĐENJE VODOTOKA I VODA, MELIORACIJSKA ODVODNJA

HR-ISPU-PPGO-04189-R04-IS-4-3-GX-04.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

HR-ISPU-PPGO-04189-R04-KN-1-1-GX-04.pdf


UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA

HR-ISPU-PPGO-04189-R04-ZP-1-1-GX-04.pdf