ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Lučko područje Luke Slavonski Brod


Odluka o donošenju

ODLUKA_SL.VJESNIK 21-2009.pdf


NAMJENA I KORIŠTENJE POVRŠINA

UPU-LP-LUKA_BROD-1-1.pdf


2.A PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽAPromet i Elektroničke komunikacije

UPU-LP-LUKA_BROD-1-2-A.pdf


2.B PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽPlinoopskrba

UPU-LP-LUKA_BROD-1-2-B.pdf


2.C PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽAElektrenergetska mreža i javna rasvjeta

UPU-LP-LUKA_BROD-1-2-C.pdf


2.D PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽAVodoopskrba i odvodnja

UPU-LP-LUKA_BROD-1-2-D.pdf


3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA

UPU-LP-LUKA_BROD-1-3.pdf


4. NAČIN I UVJETI GRADNJE

UPU-LP-LUKA_BROD-1-4.pdf