ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

2. Izmjene i dopune(CILJANE)


Odluka o donošenju Sl.gl. općine Staro Petrovo Selo 01-14

ODLUKA_O_DONOSENJU_SPS_IIid.pdf


4.5. GP NASELJE LAZE

HR-ISPU-PPGO-04189-R03-GP-1-7.pdf


4.6. GP NASELJE OŠTRI VRH

HR-ISPU-PPGO-04189-R03-GP-1-8.pdf


2.2.POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

HR-ISPU-PPGO-04189-R03-IS-2-1.pdf


2.3. CIJEVNI TRANSPORT NAFTE I PLINA, ELEKTROENERGETIKA

HR-ISPU-PPGO-04189-R03-IS-3-1.pdf


2.4. VODOOPSKRBA

HR-ISPU-PPGO-04189-R03-IS-4-1.pdf


2.6. ODVODNJA OTPADNIH VODA

HR-ISPU-PPGO-04189-R03-IS-4-2.pdf


2.5. UREĐENJE VODOTOKA I VODA, MELIORACIJSKA ODVODNJA

HR-ISPU-PPGO-04189-R03-IS-4-3.pdf


1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

HR-ISPU-PPGO-04189-R03-KN-1-1.pdf


3.0. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA

HR-ISPU-PPGO-04189-R03-ZP-1-2.pdf


0. NULTA KARTA - TOČKE IZMJENE PLANA

NULTA_KARTA-TOCKE_IZMJENE_PLANA_SPS_IIid.pdf