ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Izvornik


ODLUKA O DONOŠENJU S ODREDBAMA ZA PROVOĐENJE

ODLUKA O DONOSENJU VRPOLJE IZVORNIK.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

O-VRPOLJE-PPU-1.pdf


PROMET, POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

O-VRPOLJE-PPU-2A.pdf


ENERGETSKI SUSTAV

O-VRPOLJE-PPU-2B.pdf


VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

O-VRPOLJE-PPU-2C.pdf


UVJETI KORIŠTENJA Područja posebnih uvjeta korištenja Područja posebnih ograničenja u korištenju

O-VRPOLJE-PPU-3A.pdf


PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA Sanacija Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite

O-VRPOLJE-PPU-3B.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA ČAJKOVCI

O-VRPOLJE-PPU-4A.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA STARI PERKOVCI

O-VRPOLJE-PPU-4B.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA I PROIZVODNO-POSLOVNE ZONE VRPOLJE

O-VRPOLJE-PPU-4C.pdf