ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Izvornik


ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE KLAKAR

ODLUKA O DONOSENJU KLAKAR IZVORNIK.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

O-KLAKAR-PPU-1.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - PROMET

O-KLAKAR-PPU-21.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

O-KLAKAR-PPU-22.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - PROIZVODNJA I CIJEVNI TRANSPORT NAFTE I PLINA

O-KLAKAR-PPU-23.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - ELEKTROENERGETIKA

O-KLAKAR-PPU-24.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

O-KLAKAR-PPU-25.pdf


UVJETI KORIŠTENJA - ZAŠTITA POSEBNIH VRIJEDNOSTI I OBILJEŽJA

O-KLAKAR-PPU-31.pdf


UVJETI KORIŠTENJA - PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U PROSTORU

O-KLAKAR-PPU-32.pdf


UVJETI KORIŠTENJA - PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE

O-KLAKAR-PPU-33.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA - RUŠČICA

O-KLAKAR-PPU-G1.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA - GORNJA BEBRINA

O-KLAKAR-PPU-G2.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA - KLAKAR

O-KLAKAR-PPU-G3.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA - DONJA BEBRINA

O-KLAKAR-PPU-G4.pdf