ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

3. Izmjene i dopune


Sluzbeni vjesnik BPŽ 162021.

HR-ISPU-PPGO-00817-R04-TX-0-0.pdf


1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

HR-ISPU-PPGO-00817-R04-KN-1-1.pdf


2.a PROMET

HR-ISPU-PPGO-00817-R04-IS-1-1.pdf


2.b POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

HR-ISPU-PPGO-00817-R04-IS-2-1.pdf


2.e PLINOOPSKRBA I PRODUKTOVODI

HR-ISPU-PPGO-00817-R04-IS-3-1.pdf


2.c ELEKTROENERGETIKA

HR-ISPU-PPGO-00817-R04-IS-3-2.pdf


2.d VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

HR-ISPU-PPGO-00817-R04-IS-4-1.pdf


3.a UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA

HR-ISPU-PPGO-00817-R04-ZP-1-1.pdf


3.b KULTURNA I PRIRODNA BAŠTINA

HR-ISPU-PPGO-00817-R04-ZP-1-3.pdf


4.1. GRAĐEVINSKA PODRUČJA - DONJI ANDRIJEVCI

HR-ISPU-PPGO-13056-R04-GP-1-1.pdf


4.2. GRAĐEVINSKA PODRUČJA - NOVO TOPOLJE

HR-ISPU-PPGO-44342-R04-GP-1-2.pdf


4.3. GRAĐEVINSKA PODRUČJA - STARO TOPOLJE

HR-ISPU-PPGO-60470-R04-GP-1-3.pdf


4.4.A GRAĐEVINSKA PODRUČJA - SREDANCI

HR-ISPU-PPGO-59285-R04-GP-1-4A.pdf


4.4.B GRAĐEVINSKA PODRUČJA - SREDANCI

HR-ISPU-PPGO-59285-R04-GP-1-4B.pdf