ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

1. Izmjene i dopune


ODLUKA O DONOŠENJU IZMJENA I DOPUNA PROSTRONG PLANA UREĐENJA OPĆINE BUKOVLJE

ODLUKA O DONOSENJU BUKOVLJE IZMJENE I DOPUNE.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

O-BUKOVLJE-PPU-1-1.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE

O-BUKOVLJE-PPU-1-2.pdf


UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - UVJETI KORIŠTENJA

O-BUKOVLJE-PPU-1-31.pdf


UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE

O-BUKOVLJE-PPU-1-32.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA - BUKOVLJE, VRANOVCI

O-BUKOVLJE-PPU-1-41.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA - JEŠEVIK

O-BUKOVLJE-PPU-1-42.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA - KORDUŠEVCI

O-BUKOVLJE-PPU-1-43.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA - ŠUŠNJEVCI

O-BUKOVLJE-PPU-1-44.pdf