ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

1. Izmjene i dopune


ODLUKA O DONOŠENJU

VJESNIK09-2010.pdf


POPIS TOČKASTIH IZMJENA I DOPUNA

O-VRPOLJE-PPU-1-0.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

O-VRPOLJE-PPU-1-1.pdf


PROMET, POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

O-VRPOLJE-PPU-1-2A.pdf


ELEKTROOPSKRBA

O-VRPOLJE-PPU-1-2B.pdf


PLIN I NAFTA

O-VRPOLJE-PPU-1-2C.pdf


VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

O-VRPOLJE-PPU-1-2D.pdf


PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE

O-VRPOLJE-PPU-1-3-B.pdf


UVJETI KORIŠTENJA

O-VRPOLJE-PPU-1-3A.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA VRPOLJE

O-VRPOLJE-PPU-1-4-A.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA STARI PERKOVCI

O-VRPOLJE-PPU-1-4B.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA ČAJKOVCI

O-VRPOLJE-PPU-1-4C.pdf