ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

2. Izmjene i dopune


Odluka o donošenju usklađenja PPUO Okučani

Odluka o donošenju usklađenja PPUO Okučani.pdf


UVJETI ZAŠTITE KORIŠTENJA PROSTORA I. - PROČIŠĆENO

HR-ISPU-PPGO-02992-R03-ZP-1-3.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE -CAGE - PROČIŠĆENO

HR-ISPU-PPGO-07536-R03-GP-1-4.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE OKUČANI - PROČIŠĆENO

HR-ISPU-PPGO-44946-R03-GP-1-1.pdf