ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

2.Izmjene i dopune Zone malog gospodarstva


Odluka o donošenju_VJESNIK BPŽ 27-2010

Odluka o donošenju_VJESNIK BPŽ 27-2010.pdf


PODRUČJE OBUHVATA IZMJENA I DOPUNA

HR-ISPU-UPU1-05703-R03-0.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

HR-ISPU-UPU1-05703-R03-KN-1-1.pdf


UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA

HR-ISPU-UPU1-05703-R03-ZP-3-2.pdf