ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Izvornik


ODLUKA O DONOSENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE  STARO PETROVO SELO

ODLUKA O DONOSENJU STARO PETROVO SELO.pdf


GRANICE, ADMINISTRATIVNA SREDIŠTA, SUSTAV SREDIŠNJIH NASELJA I RAZVRSTAJ DRŽAVNIH CESTA

O-STARO PETROVO SELO-PPU-1.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

O-STARO PETROVO SELO-PPU-2.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - PROMET

O-STARO PETROVO SELO-PPU-31.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

O-STARO PETROVO SELO-PPU-32.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - CIJEVNI TRANSPORT NAFTE I PLINA - ELEKTROENERGETIKA

O-STARO PETROVO SELO-PPU-33.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - VODOOPSKRBA

O-STARO PETROVO SELO-PPU-34.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - UREĐENJE VODOTOKA I VODA - MELIORACIJSKA ODVODNJA

O-STARO PETROVO SELO-PPU-35.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - ODVODNJA OTPADNIH VODA

O-STARO PETROVO SELO-PPU-36.pdf


UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA

O-STARO PETROVO SELO-PPU-4.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE - NASELJE BLAŽEVIĆA DOL

O-STARO PETROVO SELO-PPU-51.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE - NASELJE ŠTIVICA

O-STARO PETROVO SELO-PPU-510.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE - NASELJE TISOVAC

O-STARO PETROVO SELO-PPU-511.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE - NASELJE VLADISOVO

O-STARO PETROVO SELO-PPU-512.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE - NASELJE VRBOVA

O-STARO PETROVO SELO-PPU-513.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE - NASELJE DONJI CRNOGOVCI

O-STARO PETROVO SELO-PPU-52.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE - NASELJE GODINJAK

O-STARO PETROVO SELO-PPU-53.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE - NASELJE GORNJI CRNOGOVCI

O-STARO PETROVO SELO-PPU-54.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE - NASELJE KOMARNICA

O-STARO PETROVO SELO-PPU-55.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE - NASELJE LAZE

O-STARO PETROVO SELO-PPU-56.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE - NASELJE OŠTRI VRH

O-STARO PETROVO SELO-PPU-57.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE - NASELJE STARCI

O-STARO PETROVO SELO-PPU-58.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE - NASELJE STARO PETROVO SELO

O-STARO PETROVO SELO-PPU-59.pdf