ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

2. Izmjene i dopune


Sl.vj. BPZ 14-19

odluka o donosenju Sl.vj. BPZ 14-19.pdf


PROČIŠĆENE ODREDBE

HR-ISPU-PPGO-03387-R03-TX-0-0.pdf


2.1 POŠTA I ENERGETSKI SUSTAV

HR-ISPU-PPGO-03387-R03-IS-2-1.pdf


2.2 VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

HR-ISPU-PPGO-03387-R03-IS-4-1.pdf


2.3. ODVODNJA OTPADNIH VODA

HR-ISPU-PPGO-03387-R03-IS-4-2.pdf


1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

HR-ISPU-PPGO-03387-R03-KN-1-1.pdf


3.1. PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA

HR-ISPU-PPGO-03387-R03-ZP-1-1.pdf


3.2. PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU

HR-ISPU-PPGO-03387-R03-ZP-2-1.pdf


4.1. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - BRODSKI ZDENCI

HR-ISPU-PPGO-06360-R03-GP-1-1.pdf


4.15 GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - CRNI POTOK

HR-ISPU-PPGO-08613-R03-GP-1-D.pdf


4.7. RADNA ZONA DONJI SLATINIK

HR-ISPU-PPGO-13927-R03-GP-1-3-1.pdf


4.3 GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - DONJI SLATINIK

HR-ISPU-PPGO-13927-R03-GP-1-3.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - DUBOVIK

HR-ISPU-PPGO-15423-R03-GP-1-4.pdf


4.10. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - GLOGOVICA

HR-ISPU-PPGO-18007-R03-GP-1-8.pdf


5.1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA I PROMET SA ELEMENTIMA UPU-a

HR-ISPU-PPGO-18007-R03-UP-1-1.pdf


5.2. NAČIN I UVJETI GRADNJE S PRIJEDLOGOM PARCELACIJE

HR-ISPU-PPGO-18007-R03-UP-1-2.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - GORNJI SLATINIK

HR-ISPU-PPGO-21083-R03-GP-1-2.pdf


4.12. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - GRABARJE

HR-ISPU-PPGO-21628-R03-GP-1-A.pdf


4.9. RADNA ZONA GRABARJE

HR-ISPU-PPGO-28452-R03-GP-1-7-1.pdf


4.8. GRAĐEVISNKO PODRUČJE NASELJA - KINDROVO

HR-ISPU-PPGO-28452-R03-GP-1-7.pdf


4.5. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - MATKOVIĆ MALA

HR-ISPU-PPGO-40061-R03-GP-1-5.pdf


4.6. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - ORIOVČIĆ

HR-ISPU-PPGO-45527-R03-GP-1-6.pdf


4.11. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - PODCRKAVLJE

HR-ISPU-PPGO-48917-R03-GP-1-9.pdf


4.13. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - RASTUŠJE

HR-ISPU-PPGO-54283-R03-GP-1-B.pdf


4.14. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - TOMICA

HR-ISPU-PPGO-64980-R03-GP-1-C.pdf