ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

4. Izmjene i dopune


Sluzbeni vjesnik BPZ 1317

ODLUKA O DONOSENJU_Sl_vj_BPZ_13-17.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA VAŽEĆEG PLANA - PREGLEDNA KARTA

0. PREGLEDNA KARTA.pdf


4.1. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA BERAVCI

HR-ISPU-PPGO-02518-R05-GP-1-1.pdf


2.1. PROMET

HR-ISPU-PPGO-04766-R05-IS-1-1.pdf


2.2. POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

HR-ISPU-PPGO-04766-R05-IS-2-1.pdf


2.3. ENERGETSKI SUSTAV

HR-ISPU-PPGO-04766-R05-IS-3-1.pdf


2.4. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV ZBRINJAVANJE OTPADA

HR-ISPU-PPGO-04766-R05-IS-4-1.pdf


1.PROSTORI ZA RAZVOJ I UREĐENJE

HR-ISPU-PPGO-04766-R05-KN-1-1.pdf


3.1. PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA

HR-ISPU-PPGO-04766-R05-ZP-1-3.pdf


3.2. PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU

HR-ISPU-PPGO-04766-R05-ZP-2-1.pdf


3.3. PODRUČJA POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE

HR-ISPU-PPGO-04766-R05-ZP-2-4.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA DIVOŠEVCI

HR-ISPU-PPGO-11053-R05-GP-1-2.pdf


GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA KUPINA

HR-ISPU-PPGO-33570-R05-GP-1-5.pdf


4.4. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA MALA KOPANICA

HR-ISPU-PPGO-37877-R05-GP-1-3.pdf


4.5. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA VELIKA KOPANICA

HR-ISPU-PPGO-67849-R05-GP-1-4.pdf