ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

3. Izmjene i dopune


Odluka o izradi

SLUŽBENI-VJESNIK-br.-2-151.pdf


1. GRANICE, ADMINISTRATIVNA SREDIŠTA, SUSTAV SREDIŠNJIH NASELJA I RAZVRSTAJ DRŽAVNIH CESTA

HR-ISPU-PPGO-04120-R04-1.pdf


3.1. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - PROMET, POŠTA I ELETRONIČKE KOMUNIKACIJE

HR-ISPU-PPGO-04120-R04-IS-2-1.pdf


3.2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - CIJEVNI TRANSPORT PLINA, ELEKTROENERGETIKA

HR-ISPU-PPGO-04120-R04-IS-3-1.pdf


3.3. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - VODOOPSKRBA I ODVODNJA OTPADNIH VODA

HR-ISPU-PPGO-04120-R04-IS-4-2.pdf


3.4. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE - UREĐENJE VODOTOKA I VODA

HR-ISPU-PPGO-04120-R04-IS-4-3.pdf


2. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

HR-ISPU-PPGO-04120-R04-KN-1-1.pdf


4.1. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA I.

HR-ISPU-PPGO-04120-R04-ZP-1-1.pdf


4.2. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA II.

HR-ISPU-PPGO-04120-R04-ZP-2-1.pdf


5.1. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - DONJI VAROŠ

HR-ISPU-PPGO-14079-R04-GP-1-1.pdf


5.2. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - GORNJI VAROŠ

HR-ISPU-PPGO-21253-R04-GP-1-2.pdf


5.3. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA - GREĐANI

HR-ISPU-PPGO-22543-R04-GP-1-3.pdf


5.3.A GRAĐEVINSKO PODRUČJE - ZONE GOSPODARSKE NAMJENE GREĐANI

HR-ISPU-PPGO-22543-R04-GP-1-8.pdf


5.4. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA NOVI VAROŠ

HR-ISPU-PPGO-43958-R04-GP-1-4.pdf


5.5. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA PIVARE

HR-ISPU-PPGO-48259-R04-GP-1-5.pdf


5.6. GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA STARA GRADIŠKA

HR-ISPU-PPGO-59862-R04-GP-1-6.pdf


5.7. GRAĐEVNISKO PODRUČJE NASELJA - USKOCI

HR-ISPU-PPGO-66842-R04-GP-1-7.pdf


5.7.A GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA USKOCI - KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA I PROMET SA ELEMENTIMA UPU-a

HR-ISPU-PPGO-66842-R04-UP-1-1.pdf


5.7.B GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA USKOCI - ZONA SA ELEMENTIMA UPU-a

HR-ISPU-PPGO-66842-R04-UP-1-2.pdf


5.7.C GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA USKOCI - PRIJEDLOG PARCELACIJE

HR-ISPU-PPGO-66842-R04-UP-1-3.pdf