ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Izvornik


ODLUKA O DONOSENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DAVOR

ODLUKA O DONOSENJU DAVOR IZVORNIK.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

O-DAVOR-PPU-1.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - Promet

O-DAVOR-PPU-2A.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - Pošta i telekomunikacije

O-DAVOR-PPU-2B.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - Energetski sustav

O-DAVOR-PPU-2C.pdf


INFRASTRUKTURNI SUSTAVI - Vodnogospodarski sustav

O-DAVOR-PPU-2D.pdf


UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA

O-DAVOR-PPU-3A.pdf


UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA - Uvjeti korištenja i područja primjene posebnih mjera uređenje i zaštite

O-DAVOR-PPU-3B.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA- Davor

O-DAVOR-PPU-4A.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA- Orubica

O-DAVOR-PPU-4B.pdf