ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

1. Izmjene i dopune


ODLUKA O DONOŠENJU

SLUŽBENI GLASNIK opcina SPS 0313.pdf


NULTA KARTA - TOČKE IZMJENE PLANA

O-STARO_PETROVO_SELO-PPUO-1-0.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

O-STARO_PETROVO_SELO-PPUO-1-1.pdf


CESTOVNI, ŽELJEZNIČKI I ZRAČNI PROMET

O-STARO_PETROVO_SELO-PPUO-1-2-1.pdf


POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

O-STARO_PETROVO_SELO-PPUO-1-2-2.pdf


CIJEVNI TRANSPORT NAFTE I PLINA, ELEKTROENERGETIKA

O-STARO_PETROVO_SELO-PPUO-1-2-3.pdf


VODOOPSKRBA

O-STARO_PETROVO_SELO-PPUO-1-2-4.pdf


UREĐENJE VODOTOKA I VODA, MELIORACIJSKA ODVODNJA

O-STARO_PETROVO_SELO-PPUO-1-2-5.pdf


ODVODNJA OTPADNIH VODA

O-STARO_PETROVO_SELO-PPUO-1-2-6.pdf


UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA

O-STARO_PETROVO_SELO-PPUO-1-3-0.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA BLAŽEVIĆ DOL

O-STARO_PETROVO_SELO-PPUO-1-4-1.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA VLADISOVO

O-STARO_PETROVO_SELO-PPUO-1-4-10.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA VRBOVA

O-STARO_PETROVO_SELO-PPUO-1-4-11.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA GORNJI I DONJI CRNOGOVCI

O-STARO_PETROVO_SELO-PPUO-1-4-2.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA GODINJAK

O-STARO_PETROVO_SELO-PPUO-1-4-3.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA ŠTIVICA I KOMARNICA

O-STARO_PETROVO_SELO-PPUO-1-4-4.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA LAZE

O-STARO_PETROVO_SELO-PPUO-1-4-5.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA OŠTRI VRH

O-STARO_PETROVO_SELO-PPUO-1-4-6.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA STARCI

O-STARO_PETROVO_SELO-PPUO-1-4-7.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA STARO PETROVO SELO

O-STARO_PETROVO_SELO-PPUO-1-4-8.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA TISOVAC

O-STARO_PETROVO_SELO-PPUO-1-4-9.pdf