ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

4. Izmjene i dopune


SLUŽBENI_GLASNIK_SPS_05-18

SLUŽBENI_GLASNIK_SPS_05-18.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA - Blažević Dol

HR-ISPU-PPGO-03450-R05-GP-1-1.pdf


CESTOVNI,ŽELJEZNIČKI I ZRAČNI PROMET

HR-ISPU-PPGO-04189-R05-IS-1-1.pdf


POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

HR-ISPU-PPGO-04189-R05-IS-2-1.pdf


CIJEVNI TRANSPORT NAFTE I PLINA, ELEKTROENERGETIKA

HR-ISPU-PPGO-04189-R05-IS-3-1.pdf


VODOOPSKRBA

HR-ISPU-PPGO-04189-R05-IS-4-1.pdf


ODVODNJA OTPADNIH VODA

HR-ISPU-PPGO-04189-R05-IS-4-2.pdf


UREĐENJE VODOTOKA I VODA, MELIORACIJSKA ODVODNJA

HR-ISPU-PPGO-04189-R05-IS-4-3.pdf


KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA

HR-ISPU-PPGO-04189-R05-KN-1-1.pdf


UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA

HR-ISPU-PPGO-04189-R05-ZP-1-2.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA- Gornji i Donji Crnogovci

HR-ISPU-PPGO-13170-R05-GP-1-2.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA- Godinjak

HR-ISPU-PPGO-18074-R05-GP-1-4.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA- Gornji i Donji Crnogovci

HR-ISPU-PPGO-20346-R05-GP-1-3.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA- Komarnica i Štivica

HR-ISPU-PPGO-29688-R05-GP-1-5.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA- Laze

HR-ISPU-PPGO-34525-R05-GP-1-7.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA- Oštri Vrh

HR-ISPU-PPGO-46019-R05-GP-1-8.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA- Starci

HR-ISPU-PPGO-60062-R05-GP-1-9.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA- Staro Petrovo Selo

HR-ISPU-PPGO-60402-R05-GP-1-A.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA- Komarnica i Štivica

HR-ISPU-PPGO-64122-R05-GP-1-6.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA- Tisovac

HR-ISPU-PPGO-64726-R05-GP-1-B.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA- Vladisovo

HR-ISPU-PPGO-69736-R05-GP-1-C.pdf


GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA- Vrbova

HR-ISPU-PPGO-70661-R05-GP-1-D.pdf